ניתן לשלם בכרטיסי אשראי ישראליים או זרים אך לא ניתן לשלם באמריקן אקספרס.
תשלום חד פעמי עבור אתגר ריצה שני
תשלום אל Laliway
180
תשלום עבור אתגר שני
כמות 1
180
סיכום ביניים
180
סיכום
180
תשלום (180₪)
איזה כיף שהצטרפת אלינו! מיד תקבלי מייל עם הסברים ומייל נוסף עם קבלה.