הצהרת בריאות
אני מצהירה שאני כשירה פיזית להשתתף באתגר הריצה וכי אין לי כל בעיה רפואית שמונעת ממני לרוץ ולהשתתף באתגר.