שני אתגרי המשך (רביעי + חמישי)
תשלום אל Laliway
300
שני אתגרי המשך (רביעי + חמישי)
כמות 1
300
סיכום ביניים
300
סיכום
300
תשלום (300₪)