שני אתגרי המשך (שני + שלישי)
תשלום אל Laliway
300
אתגר שני + שלישי
כמות 1
300
סיכום ביניים
300
סיכום
300
תשלום (300₪)