ניתן לשלם בכרטיסי אשראי ישראליים או זרים, אך לא ניתן לשלם באמריקן אקספרס.
תשלום חד פעמי עבור אתגר ריצה חמישי
תשלום אל Laliway
160
תשלום עבור אתגר חמישי
160
סיכום ביניים
160
סיכום
160
תשלום (160₪)