שני אתגרי המשך (שלישי ורביעי)
תשלום אל Laliway
300
שני אתגרי המשך
כמות 1
300
סיכום ביניים
300
סיכום
300
תשלום (300₪)