ניתן לשלם בכרטיסי אשראי ישראלים או זרים, אך לא ניתן לשלם באמריקן אקספרס או דיינרס.
אתגר ריצה רביעי
תשלום אל Laliway
180
תשלום עבור אתגר רביעי
כמות 1
180
סיכום ביניים
180
סיכום
180
תשלום (180₪)