השתלמויות א"ב - CANVA קנבה 2024
סדנת קאנבה: רגיל
100
סדנת קאנבה: איגודים
75