השתלמויות איב: תיק הצגה

מחיר מיוחד לסטודנטים לאמנויות הבמה ואיגודים: בתי, שח"ם, עמותת הכוראוגרפים, עשייה.
תיק הצגה: רגיל
100
תיק הצגה: איגודים
75
לשאלות: workshops@eve.org.il