השתלמויות איב: תרבות לפריפריה (מטיילים בארץ)
כרטיס רגיל
תרבות לפריפריה: הלכה למעשה 12.7
100
מחיר איגודים וסטודנטים
בת"י, הכוראוגרפים, אמ"י, עשייה, סטודנטים לתיאטרון, בימוי, מחול
תרבות לפריפריה: הלכה למעשה 12.7 (איגודים)
75