תלם משלנו כרטיס ללא סדנאות
תלם משלנו כנס זום - ללא סדנאות
כרטיס לכנס זום ללא שמירת מקום לסדנא, מתאים למי שלא ישתתפו ביום עצמו או לא מעוניינות.ים להשתתף בסדנאות (או שלא הספיקו לקנות כרטיס לסדנא)
95