תרומות
תרומה חד פעמית
סכום פתוח
תרומה חודשית קבועה
סכום פתוח / חודש
תרומה חודשית לשנה
סכום פתוח / חודש
תרומה עבור נתניה פעילות דוברי רוסית
סכום פתוח
פעילות דוברי רוסית כרמיאל
סכום פתוח
שבתון משפחות
סכום פתוח
פעילות שבת רמת גן
סכום פתוח
פעילות לדוברי רוסית בקרית גת
סכום פתוח
פעילות דוברי רוסית בירושלים
סכום פתוח
שגרירות אור
סכום פתוח
פרוייקט חרום- קליטת עליה אוקראינה
סכום פתוח
פסח בכפר חב"ד 5783
שגרירות אור
סכום פתוח