הצהרת בריאות
אני מצהירה שאני כשירה פיזית להשתתף בתכנית החיזוק וכי אין לי כל בעיה רפואית שמונעת ממני להשתתף בתכנית