אתגר ריצה חמישי
ניתן לשלם בכרטיסי אשראי ישראליים או זרים, אך לא ניתן לשלם באמריקן אקספרס.
תשלום עבור אתגר חמישי
160