שלוש תכנית המשך (אתגר שני, שלישי ורביעי)
מחיר מיוחד לכל התכניות המשך
447