אתגר ריצה רביעי
ניתן לשלם בכרטיסי אשראי ישראלים או זרים, אך לא ניתן לשלם באמריקן אקספרס או דיינרס.
תשלום עבור אתגר רביעי
180