אגודה לבריאות הציבור (ע"ר)
למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
תרומה
סכום פתוח