תמיכה בקול רבני לזכויות אדם

מציינים 20 שנים של מסיק ושותפות

דמי חברות
250
דמי חברות סטודנטיות.ים
100
תרומה חודשית
סכום פתוח / חודש
תרומה 360 ש''ח
360
תרומה 180 ש''ח
180
תרומה אחרת
סכום פתוח

תודה רבה לתמיכתך במאבק לישראל צודקת!

*חיובים עשויים להופיע כ- UPay / יופיי