הזמנות - בדיקת חיבורים
בדיקת שלושה חיבורים
99
בדיקת שני חיבורים
80
בדיקת חיבור אחד
45