עמודה בספר התורה
תעודה מהודרת תישלח אליכם על חלקכם בספר התורה
עמודה בספר התורה
1,000
ניתן לשלם גם בביט:  
למספר טלפון - 054-6427706 .
בהעברה בנקאית:
בנק לאומי, סניף 954, מס' חשבון 05795381.
או בכל דרך אחרת: לפרטים צרו קשר -
הרב יהושע אדוט: 054-9770502
הרב מנדי ערד: 054-6427706