הוצאת אור האורות
שני המאורות
רבנו נחמן מברסלב זצ"ל והרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל
50
הנשמה עולה פתאום
שבת במחיצת הראי"ה קוק
60
חלוצים לציון: הקמת בני ברק בתמיכת הרב קוק ותנועת המזרחי
סיפור הקמתה של המושבה בני ברק בסיועו של הראי"ה קוק
54
אור יקרות
קשרי הידידות בין הראי"ה קוק ורבי שלמה אלישוב בעל ה'לשם'
5
במחיצתו
זכרונות על הראי"ה קוק מאת משמשו רא"ח צ'צ'יק
28
ברכת האילנות
עם ביאורים וסיפורים מהראי"ה קוק
10
חי רֹאי
הצמחונות והיחס לבעלי החיים - מלוקט מכל כתבי הראי"ה
25
אזל! ימי הפורים במחיצת הרב קוק
חינם
לב האומה
הספדים מגדולי ישראל על הרצל, ומחקרים על זהותו היהודית
59
קברות התאווה תורת הצמחוני
הספר הראשון על צמחונות לפי התורה - חובר על ידי הרב יצחק הבנשטרייט הי"ד בשנת תרפ"ט
45
רעים אהובים
תורות וסיפורים מהראי"ה קוק על חופה, נישואין ומשפחה
30
אזל! המלאי יחודש בקרוב - דרך ישרה
חינם
תנחומיך ישעשעו נפשי - אזל, יחודש אחרי פסח
חינם
בניין יוסף: ר' יוסף ריבלין, ראש בוני ירושלים מחוץ לחומות
ראש בוני ירושלים רבי יוסף (יושעה) ריבלין זצ"ל
45
אור חדש גיליון 18 (אלול תשע"ג) -אזל
חינם
אור חדש גיליון 12 (חשוון תשע"א)
8
אור חדש גיליון 10 (סיון תש"ע)
5
אור חדש גיליון 14 (אדר תשע"א)
10
ישא שלום - זכרונות ודברי הערכה מהגרי"ש אלישיב על הראי"ה קוק
15
אזל - המלאי יחודש בקרוב - פסקי הראי"ה על שולחן ערוך אורח חיים - עם ביאורים והערות. בעריכת הרב דוד וצ
פסקי הרב קוק על שולחן ערוך אורח חיים - עם ביאורים והערות. ספר חשוב ויחיד מסוגו. בעריכת הרב דוד וצלר
חינם
אור ראובן - הידידות בין הראי"ה קוק לרב בנגיס ראב"ד העדה החרדית
5
טוב ראי - גיטין - חידושי הראי"ה על המסכת
15
הגיבור הלאומי - מהדורה חדשה ומורחבת
פרקים בחייו של יוסף טרומפלדור - סיפורים, מחקרים ותצלומים
58
עורי צפון - "אחיו" של הספר 'אם הבנים שמחה'
ספרו של הרב הופמן הי"ד, בו קרא בזמן השואה ליהודי אירופה לעלות לארץ
35
רש"ט גפן: פרקי חיים, אגרות ומאמרים
מאמרים פרי עטו של רש"ט ומאמרים עליו / התכתבות ענפה ומרתקת בינו לבין ידידו הראי"ה קוק (המהדורה המלאה של הספר)
85
א"ד גורדון - אֲנִי מְבַקֵּשׁ לֵב דּוֹפֵק, נֶפֶשׁ חַיָה
סיפורים על א"ד גורדון מאת חבריו, ומאמרים עיוניים על משנתו
85
חדש! אורות המלחמה הישראלית
כתבים ושיחות מאת מרן הראי"ה קוק זצ"ל על מלחמות ישראל וגבורת העם * הנהגות הרב קוק בימי המלחמה והמאורעות
20
אורות המלחמה הישראלית - עותק מודפס
20
ט"ו בשבט במשנת הראי"ה קוק - תורות וסיפורים
25
נסתר ונגלה: זכרונות על מר שושני מאת תלמידיו
45