תרומות לקרן היד המסייעת
תרומה לקרן היד המסייעת
סכום פתוח
תרומה חודשית לקרן היד המסייעת
סכום פתוח / חודש