משלוח מנות ומתנות לאביונים לאזרחים ותיקים בודדים
משלוח מנות ומתנות לאביונים - אזרחים ותיקים בודדים
50
קורס - 6 מפגשים עבור חברי בית תפילה ישראלי
180
דמי חברות לזוג בתשלום אחד
750