האיגוד לקידום גישות פסיכולוגיות וחברתיות לפסיכוזה (ע"ר 580449825)
מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה
דמי חברות ISPS-ישראל 2023
תשלום אל האיגוד לקידום גישות פסיכולוגיות וחברתיות לפסיכוזה
150
דמי חברות ISPS-ישראל 2023, מומחים
כמות 1
150
תשלום (150₪)