האיגוד לקידום גישות פסיכולוגיות וחברתיות לפסיכוזה (ע"ר 580449825)
מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה
דמי חברות ISPS-ישראל 2023
תשלום אל האיגוד לקידום גישות פסיכולוגיות וחברתיות לפסיכוזה
125
דמי חברות ISPS-ישראל 2023, סטודנטים ומתמחים במקצועות טיפוליים
כמות 1
125
תשלום (125₪)