תרומה
מנוי / Subscription
30₪ / חודש
תרומה חד פעמית
סכום פתוח
מנוי / Subscription
מנוי לתוהו
50₪ / חודש
מנוי / Subscription
מנוי חודשי / 100 ש"ח
100₪ / חודש
מנוי שנתי
400