מעלים את התדר
תשלום אל מעלים את התדר
27
תרומה - Donation
חיוב אחת לחודש
תרומה להמשך פעילות - Donation for our activity
27
תשלום (27₪/חודש)