לילך בן דרור
תשלום אל לילך בן דרור
480
קבוצת העמקה תקשורת מקרבת - 3 חודשים
כמות 1
480
סיכום ביניים
480
סיכום
480
תשלום (480₪)