רכישה של שתי ערכות קלפים יחד: 'צבעוניות' ו'מהותי'
מבצע קלפים
תשלום אל לילך בן דרור
273
קלפי 'מהותי' + קלפי 'צבעוניות' יחד
כמות 1
רכישה של שתי ערכות קלפים יחד: 'צבעוניות' ו'מהותי'
273
סיכום ביניים
273
סיכום
273
תשלום (273₪)