תקשורת מקרבת - קורס יסודות
קורס יסודות תקשורת מקרבת
1,400
קורס יסודות תקשורת מקרבת הנחת זוג
1,200