121 - מנוע לשינוי חברתי
בחרו סכום לתרומה חודשית מתחדשת או חד פעמית

כדי שנצליח לעשות את שינויי המדיניות הנחוצים, אנו זקוקים גם לכסף. התרומות משמשות אותנו למחקר, לגיוס שותפים, לקמפיינים תקשורתיים ולקידום מדיניות עם מקבלי ההחלטות בכל הפרויקטים של הארגון.
תרומה
הצטרפו אלינו, ויחד נהפוך את המדינה שלנו למקום שטוב יותר לחיות בו – לכולם!

עמותת 121 מוכרת ומאושרת על ידי רשם העמותות, ע.ר. 580649986
לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

עמותת 121 - מנוע לשינוי חברתי
לפניות: info@120plus1.org.il
קרליבך 12, תל אביב