אימון עסקי לעוסק מורשה
שיחת אימון עסקי
שיחת אימון של שעה, כולל מע"מ
608
סדרת אימון עסקי 6 שיחות VIP
6 שיחות אימון, בתוספת קורס דיגיטלי לבחירתך. כולל מע"מ
3,650
סדרת אימון עסקי 12 שיחות VIP
12 שיחות אימון, בתוספת 3 קורסים דיגיטליים לבחירתך. כולל מע"מ
7,300