קבוצת ארכה
קבוצת ארכה תש"פ
סכום פתוח
ארבעה שיעורי בוקר-ארכה
240
קבוצת ארכה תשלום
סכום פתוח