ביה"ס כל עצמותי תאמרנה
סדנת מדבר
380
שובר מתנה - סדרת שיעורי גאגא
220
כרטיסיה גאגא
240
סדנת מדבר תש"פ
300
סדנת מדבר
380
סדנת מדבר 2023/תשפ"ג
380
שבת בתקוע תשפג - 2023
70
סדנת מדבר תשפג-2023 מחיר תלמידים
180
שיעור עם ואסקו נסונוב תשפ"ג
840
דמי הרשמה שנה א'
400
קורס קיץ 2023
600
קורס קיץ 3 מפגשים
400
קורס קיץ מפגש בודד
130