קרן מלגות לתלמידי בית הספר כל עצמותי תאמרנה
ביה"ס "כל עצמותי תאמרנה" מעוניין לעזור לתלמידים שחפצים ללמוד בביה"ס אך שכר הלימוד מהווה חסם עבורם.
לשם כך ייסד ביה"ס קרן מלגות לתלמידים בעלי קושי כלכלי. 

התורמים מעל 360 ש"ח יקבלו כאות הוקרה כרטיס זוגי בהזמנה לכל אחת מהפקות "בין שמיים לארץ"
התרומות לקרן מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46
תרומת שיעור בודד
תרומה שוות ערך לשיעור יחיד בתכנית של יום בשבוע
80
תרומת יום לימודים
תרומה שוות ערך ליום לימודים יחיד בתכנית של יום בשבוע
280
תרומת שבוע לימודים
תרומה שוות ערך לשבוע לימודים בתכנית של שלושה ימים בשבוע
540
תרומת ארבעה שבועות לימודים
תרומה שוות ערך לארבעה שבועות לימודים בתכנית של יום בשבוע
1,100
תרומת חצי סמסטר
תרומה שוות ערך לחצי סמסטר בתכנית של יום לימודים בשבוע
2,000
תרומה לביה"ס - בחירת סכום באופן עצמאי
כאן תוכלו לבחור בעצמכם את סכום התרומה הרצוי
סכום פתוח