תרומה לערב-רב Donation for Erev-Rav
[25054] תרומה חדשית לערב-רב Monthly Donation to Erev-Rav
סכום פתוח / חודש