קהילת מחול ופרפורמנס ירושלים Jerusalem Dance and Performance Community
[קמפ"י] שותפים (תשלום שנתי חד-פעמי) - CAMPI Partners annual
360
[קמפ"י] תומכים - CAMPI Supporters
Open amount
[קמפ"י] שותפים (תשלום חודשי) - CAMPI Partners recurring monthly
30₪ / Month