תרומה לישיבה הגבוהה בכוכב השחר
תרומתכם לאברכי הישיבה מסייעת להגדיל תורה ולהאדירה ולשלוח קרני אורה זו תורה בכל מרחבי ארצנו הקדושה.
תרומה