כתב העת מקבץ למוסדות
"מקבץ" הוא כתב העת הישראלי להנחייה ולטיפול קבוצתי,
אשר מתפרסם פעמיים בשנה עם לקט של מאמרים ייחודיים על הנחיית קבוצות וטיפול קבוצתי. 

המחירים הם למוסדות בלבד.
ליצירת קשר: 054-5248685 או isragrouptherapy@gmail.com
דמי משלוח: 20 ₪ לגיליון אחד + 5 ₪ לכל גיליון נוסף
מקבץ - כרך אחרון מורחב למוסדות
כרך אחרון מס' 27.1-2, עם מספר מאמרים מוגדל
180
מקבץ - גיליון קודם למוסדות
85
דמי טיפול ומשלוח לגליונות מודפסים
דמי משלוח גיליון מקבץ אחד (מודפס)
דמי טיפול ומשלוח
20
דמי משלוח גיליונות מקבץ נוספים (מודפסים)
דמי טיפול ומשלוח: 5 ₪ לכל גיליון מודפס נוסף. נא לציין מספר גיליונות נוספים למשלוח.
5
תודה על הזמנתך!
חוברות מודפסות ישלחו בדואר ישראל.