קורס העשרה של ענת הררי - טופס הרשמה

"משתיקה לזעקה לדיבור: (סדנת) כתיבה של מודל טיפולי"

תעריפים לחבר/גמלאי/סטודנט
הקורס של ענת הררי - חבר/סטודנט/גמלאי
לחבר עמותה ששילם דמי חברות לשנה הנוכחית, סטודנט וגמלאי. אם אינך בטוח שהסדרת תשלום דמי חברות, נא ליצור קשר עם מזכירות העמותה: 054-5248685 (עדיף וואטסאפ).
660
תעריפים לאחר - שאינו חבר/גמלאי/סטודנט
הקורס של ענת הררי - מחיר רגיל
מחיר למי שאינו חבר עמותה, סטודנט וגמלאי. אם אינך בטוח שהסדרת תשלום דמי חברות, נא ליצור קשר עם מזכירות העמותה: 054-5248685 (עדיף וואטסאפ).
720

תודה ולהתראות!