מרכז פנטהריי
האינטנסיב המחולי - מחיר מיוחד :)
400₪ / חודש