תרומה לפרויקט גילה להעצמה טרנסית
פרויקט גילה להעצמה טרנסית צמח בשנת 2010 מתוך הקהילה הטרנסית ולמענה. אנחנו קבוצה אקטיביסטית הפועלת לשינוי מציאות החיים של חברות וחברי הקהילה הטרנסית, תוך שימת דגש על העצמה אישית, בניית קהילה, תביעת זכויות ודרישת גישה למשאבים והזדמנויות.

תרומתך הכרחית בכדי לעזור לנו להמשיך לפעול. עבודתנו חוצה ארגונים ומסגרות ושואפת לבנות ולחזק מארג אנושי אוהב ומעצים הן בקהילה הטרנסית והן בקרב א.נשי המקצוע המלוות אותה. תחומי הפעילות שלנו כוללים קידום בריאות בקהילה והנגשת שירותי בריאות, ליווי למיצוי זכויות, ייעוץ משפטי, הדרכת א.נשי מקצוע, ייזום מענים ועבודת שינוי מדיניות.

התרומות לעמותת טרנסג'נדרים למען צדק חברתי מוכרות לפי סעיף 46 (א) לפקודת מס הכנסה מספר מלכ"ר 58052816

תרומה