בית ותקווה - תרומה כללית
תרומה

תודה על נדיבותכם!
תרומתכם תאיר חייהם של ילדי  בית ותקוה
ותעזור לנו לתת להם את כל צרכיהם