בנק שעות
שעת תמיכה
250₪ + מע"מ
שעת פיתוח
400₪ + מע"מ
שעת הדרכה
250₪ + מע"מ