המועצה הישראלית להתנדבות
תשלום אל המועצה הישראלית להתנדבות
2,500
קורס הכשרה לניהול התנדבות
כמות 1
עבור תשלום בהעברה בנקאית: יש לציין את שם המשתתף/הארגון. שם החשבון: המועצה הישראלית להתנדבות בנק: בנק לאומי 10 סניף: 783 מספר חשבון: 10999/17
2,500
תשלום (2,500₪)