המועצה הישראלית להתנדבות
תשלום אל המועצה הישראלית להתנדבות
0
יום עיון/הכשרה לארגוני תרבות
כמות 1
עבור תשלום בהעברה בנקאית: יש לציין את שם המשתתף/הארגון. שם החשבון: המועצה הישראלית להתנדבות בנק: בנק לאומי 10 סניף: 783 מספר חשבון: 10999/17
0
אישור