המועצה הישראלית להתנדבות
תשלום אל המועצה הישראלית להתנדבות
4,400
תו איכות (ארגון עם פריסה ארצית - עד 3 פרויקטים/סניפים)
כמות 1
עבור תשלום בהעברה בנקאית: יש לציין את שם המשתתף/הארגון. שם החשבון: המועצה הישראלית להתנדבות בנק: בנק לאומי 10 סניף: 783 מספר חשבון: 10999/17
4,400
תשלום (4,400₪)