המועצה הישראלית להתנדבות
תשלום אל המועצה הישראלית להתנדבות
3,200
תו איכות (למעלה מ-500 מתנדבים)
כמות 1
עבור תשלום בהעברה בנקאית: יש לציין את שם המשתתף/הארגון. שם החשבון: המועצה הישראלית להתנדבות בנק: בנק לאומי 10 סניף: 783 מספר חשבון: 10999/17
3,200
תשלום (3,200₪)