המועצה הישראלית להתנדבות
תשלום אל המועצה הישראלית להתנדבות
1,600
תו איכות (עד 100 מתנדבים)
כמות 1
עבור תשלום בהעברה בנקאית: יש לציין את שם המשתתף/הארגון. שם החשבון: המועצה הישראלית להתנדבות בנק: בנק לאומי 10 סניף: 783 מספר חשבון: 10999/17
1,600
תשלום (1,600₪)