המועצה הישראלית להתנדבות
תשלום אל המועצה הישראלית להתנדבות
2,400
תו איכות (בין 100 ל-500 מתנדבים)
כמות 1
עבור תשלום בהעברה בנקאית: יש לציין את שם המשתתף/הארגון. שם החשבון: המועצה הישראלית להתנדבות בנק: בנק לאומי 10 סניף: 783 מספר חשבון: 10999/17
2,400
תשלום (2,400₪)